KONTAKT

Infolinia SAP DCP:

+48 885 05 05 05

Payholding Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000472748 Kapitał zakładowy 700 000 PLN, NIP: 894-30- 47-640, REGON: 022207267

SAP B1 DCP stworzony dla Payholding Sp. z o.o. przez firmę BizCode - oficjalnego Partnera SAP