QUICK START

Innowacyjna funkcjonalność SAP B1 czyli wymiana walut online

Załóż bezpieczne konto

KROK 1

Należy wypełnić formularz rejestracyjny, który pokaże się w trakcie instalacji.

KROK 2

Należy podać adres e-mail, numer telefonu oraz hasło i zatwierdzić klikając w przycisk „Załóż konto”.

KROK 3

Z serwisu Dedicated Currency Platform zostaje automatycznie przesłany na wskazany adres e-mail link aktywacyjny, w który należy kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji.

KROK 4

Od tej chwili można w pełni korzystać z funkcjonalności Dedicated Currency Platform – od zarządzania swoim kontem, aktualizacji danych, wpłacania środków, składania zleceń wymiany waluty do dokonywania wypłat na wskazany rachunek w Polsce bądź za granicą.

Wpłać środki

KROK 1

Należy zalogować się w SAP BO.

KROK 2

Na karcie „Dokumenty wpłaty” wskazujemy walutę, którą zamierzamy zasilić konto oraz bank, z którego dokonamy przelewu środków.

KROK 3

Zostaje wygenerowany tytuł wpłaty. Wpłatę realizujemy ze swojego rachunku bankowego, na rachunek bankowy Payholding Sp. z o.o., który pojawi się na dokumencie. Tytuł przelewu dla każdego Użytkownika jest indywidualny i zostaje wygenerowany automatycznie. Dokonana wpłata jest widoczna w profilu w zakładce „Stan rachunków” jako środki bieżące. Czas, w którym uwidoczni się ona w SAP BO uzależniony jest od czasu księgowania w banku.

Ważne: Prawidłowy tytuł przelewu, pozwala na szybką i automatyczną identyfikację środków użytkownika.

Dokonaj wymiany

KROK 1

Aby zlecić wymianę należy zalogować się na platformie i skorzystać z karty „Zlecenie wymiany”.

KROK 2

Należy wskazać parę walutową zlecaną do wymiany, np.: PLN/EUR czy EUR/PLN, następnie wpisać kwotę do wymiany i wybrać kurs: najlepszy dostępny bądź kurs własny.

Jeśli czas jest priorytetem, polecamy skorzystać z najlepszego dostępnego kursu, gdyż zlecenie wymiany waluty zostanie wtedy zrealizowane automatycznie, a zakupiona waluta w przeciągu paru sekund znajdzie się w systemowym portfelu.
Wybór kursu własnego wiąże się natomiast z czasem oczekiwania na sfinalizowanie zlecenia wymiany waluty do kilku godzin lub nieco dłużej.

KROK 3

Aby dodać nowe zlecenie, po wskazaniu pary walutowej oraz kursu należy je zaakceptować, klikając przycisk „Zatwierdź zlecenie wymiany”. W przypadku kursu ‚najlepszego dostępnego’ akceptacja jest jednoznaczna ze złożeniem dyspozycji natychmiastowej (automatycznej) wymiany waluty. Akceptacja przy wyborze kursu własnego skutkuje tym, iż zlecenie jest w trakcie oczekiwania na realizację.

Wypłać środki

KROK 1

Należy wybrać walutę, konta oraz kwoty do wypłaty.

W zakładce „Dokumenty wypłaty” należy wskazać walutę do przelewu, dokonać wyboru konta bankowego, na które mają zostać przesłane środki, wpisać kwotę do wypłaty, a następnie kliknąć przycisk „Wypłać”.

KROK 2

SMS KOD

Na wskazany (na etapie rejestracji) numer telefonu komórkowego zostanie przesłany SMS KOD. Należy go zapisać w polu „SMS KOD” i potwierdzić wypłatę środków klikając przycisk „Akceptuj”.

KROK 3

Zakończenie

Po wykonaniu kroków opisanych powyżej (łącznie z akceptacją zlecenia wypłaty) na stronie wyświetli się komunikat potwierdzający przyjęcie transakcji do realizacji:
„Dziękujemy za złożenie dyspozycji wypłaty środków”.
Na Państwa adres e-mail niezwłocznie wyślemy potwierdzenie zrealizowania wypłaty.

SAP B1 DCP stworzony dla Payholding Sp. z o.o. przez firmę BizCode - oficjalnego Partnera SAP